Posts Tagged "D.3 Sledovanie vplyvu projektu na životaschopnosť"


Monitorovanie vplyvu projektu na životaschopnosť rysa v Dinárskom pohorí a v juhovýchodných Alpách a zostavenie usmernení na zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti Cieľom tohto opatrenia je sledovanie vplyvu projektu na dlhodobú životaschopnosť dinársko –  juhovýchodnej alpskej populácie rysa a určenie jej dlhodobého manažmentu. Pri analýze životaschopnosti populácie (PVA) budeme používať stochastické demografické/genetické modely na...

Read More