Posts Tagged "D.3 Monitoring Project Impact on Viability"


Pogled v prihodnost populacije risov

Pogled v prihodnost populacije risov


Objavljeno - Apr 26, 2024

V okviru projekta LIFE Lynx smo se veliko naučili o genetiki in demografiji risa. Pridobljeni podatki so bili uporabljeni za posodobitev računalniškega modela razvoja risje populacije, kar nam pomaga pogledati v prihodnost populacije. Simulirali smo dinarsko in JV alpsko populacijo ter raziskali vlogo njene povezanosti pri zmanjševanju parjenja v sorodstvu. Celo majhen pretok genov lahko ohranja parjenje v sorodstvu na sprejemljivi...

Preberi več...

V okviru projekta LIFE Lynx smo se osredotočili tudi na prihodnost dinarsko-JV alpske populacije risa. Ta populacija je še vedno premajhna, da bi se v naslednjih desetletjih izognila povečanju parjenja v sorodstvu, zato bo potrebovala pretok genov iz drugih populacij, bodisi po naravni poti z vzpostavitvijo dinarsko-alpske metapopulacije bodisi s pomočjo preselitev. Z računalniškim modeliranjem smo raziskali vpliv preselitev na...

Preberi več...

Računalniške simulacije so široko uporabljano orodje v naravovarstveni biologiji, saj lahko zagotovijo referenčne točke za odločanje pri upravljanju s populacijami. Zato smo razvili individualno zasnovan stohastični model razvoja populacije risa, katerega namen je napovedati dolgoročno sposobnost preživetja populacije v Dinarskem gorovju in Jugovzhodnih Alpah glede na različne scenarije upravljanja. Poudarek modela je na genetiki, saj...

Preberi več...

Spremljanje vpliva projekta na sposobnost preživetja risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah ter določitev smernic za zagotavljanje dolgoročnega preživetja Cilj te akcije je spremljanje vpliva projekta na dolgoročno sposobnost preživetja Dinarsko-JV alpske populacije risa in določitev, kako naj bi se s populacijo dolgoročno upravljalo. Uporabili bomo stohastične demografske / genetske računalniške modele za analizo sposobnosti...

Preberi več...