Posts Tagged "D.3 Monitoring Project Impact on Viability"


Računalni model pomaže u očuvanju risa

Računalni model pomaže u očuvanju risa


Objavljeno - Dec 30, 2021

Računalne simulacije su vrlo koristan i široko korišten alat u konzervacijskoj biologiji jer mogu pružiti važne smjernice za donošenje odluka u upravljanju predmetnom populacijom. Zbog toga je LIFE Lynx tim razvio model koji predviđa održivost populacije risa u Dinarskom gorju i jugoistočnim Alpama pod različitim scenarijima upravljanja. Naglasak modela je na genetici, budući da je niska genska raznolikost glavna prijetnja opstanku...

Read More

Monitoring utjecaja projekta na preživljavanje risa u Dinaridima i JI Alpama te uspostavljanje smjernica za dugoročno preživljavanje risa na tom području Cilj ove akcije jest pratiti projektni utjecaj na dugoročno preživljavanje risa u Dinaridima i JI Alpama te odrediti kako dugoročno upravljati populacijom. Koristiti ćemo stohastičke demografske/genske kompjuterske modele pri analizi populacijskog preživljavanja (PVA) kako bi se...

Read More