Na prvi skupni konferenci o velikih zvereh Alpske in Karpatske konvencije predstavili prihodnost risa

Objavljeno - Mar 18, 2024


V okviru projekta LIFE Lynx smo se osredotočili tudi na prihodnost dinarsko-JV alpske populacije risa. Ta populacija je še vedno premajhna, da bi se v naslednjih desetletjih izognila povečanju parjenja v sorodstvu, zato bo potrebovala pretok genov iz drugih populacij, bodisi po naravni poti z vzpostavitvijo dinarsko-alpske metapopulacije bodisi s pomočjo preselitev. Z računalniškim modeliranjem smo raziskali vpliv preselitev na populacijo risa. Prav tako smo simulirali razvoj populacije po več scenarijih upravljanja, ki bi zagotovili sposobnost preživetja okrepljene populacije v prihodnje.

Marca je v Sloveniji potekala skupna konferenca Alpske in Karpatske konvencije za izmenjavo praks na področju upravljanja velikih zveri. Na konferenci so predstavniki 13 držav izmenjali izkušnje in rešitve, ki jih izvajajo v svojih državah. Konferenca je bila tudi edinstvena priložnost za strokovnjake s področja upravljanja, da vzpostavijo tesno sodelovanje na tem področju.

Tomaž Skrbinšek je v predavanju z naslovom “Preprečevanje genetske erozije populacije risov v Dinaridih in vzhodnih Alpah: zakaj je potrebno dolgoročno genetsko upravljanje in kako to storiti” predstavil Smernice za zagotavljanje dolgoročne sposobnosti preživetja in vitalnosti risov v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah.  Predstavil je tako zgodovino dinarske populacije kot tudi kako dobro se je ob pregledu genetskih podatkov obnesla okrepitev projekta LIFE Lynx. Razložil je, kako nam lahko računalniške simulacije pomagajo pri načrtovanju prihodnjih selitev, in poudaril, da je genski pretok bistvenega pomena, bodisi naravni bodisi s posredovanjem ljudi.

Tomaž Skrbinšek, z Univerze v Ljubljana; “Risi ne morejo preživeti brez stikov z drugimi risi !” Foto: Maja Sever

Panelna razprava o ohranjanju risa. Foto: Nika Mohorič

Dogodek je organiziral Zavod za gozdove Slovenije v okviru Interreg Central Europe projekta LECA. Obe konvenciji sta soorganizirali dogodek ob podpori slovenskega Ministrstva za naravne vire in prostor ter češkega Ministrstva za okolje.

Na družabnem večeru dogodka je bil predvajan projektni film Skupaj za rise, ki si ga je ogledalo več kot 50 udeležencev iz 13 evropskih držav, in se tako seznanilo s prizadevanji projekta LIFE Lynx za rešitev dinarsko-JV populacije risa pred izumrtjem.

Predvajanje filma Skupaj za rise. Foto: LIFE Lynx