Posts Tagged "D.2 Vplyv posilnenia populácie"


D.2 Vplyv posilnenia populácie


Posted - nov 30, 2018

Monitoring vplyvu posilnenia populácie Cieľom tohto opatrenia je zhodnotenie celkovej efektivity posilnenia na dinársko – juhovýchodnú alpskú populáciu rysa. To nám pomôže zhodnotiť, či sme dosiahli náš hlavný cieľ – zastaviť a zvrátiť genetické a demografické zhoršenie populácie. Zvláštna pozornosť sa bude venovať kvantifikácii vplyvu posilnenia na demografický a genetický stav populácie rysa. Tento výsledok bude tiež tvoriť...

Read More