Posts Tagged "C.9 Ochrana hospodárskych zvierat"


C.9 Ochrana hospodárskych zvierat


Posted - nov 30, 2018

Ochrana hospodárskych zvierat Hlavným cieľom tohto opatrenia je ochrana hospodárskych zvierat pred útokmi rysov a aj predchádzanie usmrcovania hospodárskych zvierat. Týmto sa budeme zaoberať potenciálnou hrozbou pre rysa – negatívnymi postojmi členov miestnej komunity, najmä poľnohospodárov, ktoré môžu byť vyvolané usmrcovaním hospodárskych zvierat. Vzniku škôd budeme predchádzať inštaláciou vysokých elektrických pletív. Tieto...

Read More