Posts Tagged "C.9 Livestock Protection"


Eden od ciljev projekta LIFE Lynx je bil tudi preprečiti morebitne napade risov na drobnico. V ta namen smo za pomoč kmetom z območja prisotnosti risov v okviru projekta razdelili opremo za preprečitev škod. Ris je sicer aktiven plenilec, ki svoj plen lovi večinoma v gozdnatih območjih. Ris zato redko obišče odprte pašnike z malo kritja. Vendar so v razdrobljeni krajini človekove aktivnosti pogoste in razpršene, ter so številni...

Preberi več...

Primeri plenjenja risov na domačih živalih so redki, v zadnjih 10 letih v italijanskih Alpah niso poročali o nobenem takem primeru. V lanskem letu smo v Slovenijo pripeljali pet risov na območje Gorenjske in pričakujemo, da se bo število risov povečalo na širšem območju slovenskih in italijanskih Alp in s tem tudi verjetnost napadov na pašne živali. Zato  smo v okviru projekta LIFE Lynx namenili tudi sredstva za  t.i. intervencijske...

Preberi več...
Pomoč kmetom tudi iz projekta LIFE Lynx

Pomoč kmetom tudi iz projekta LIFE Lynx


Objavljeno - Nov 26, 2020

V letu 2020 smo pričeli z razdeljevanjem opreme za varovanje pašnih živali pred velikimi zvermi tudi iz projekta LIFE Lynx. Cilj pomoči kmetom je, da se na območju, kjer se pojavljajo velike zveri, vključno z risom, zavaruje pašne živali pred morebitnimi napadi. Ris v tem oziru ne povzroča težav, saj izjemno redko pleni na pašnikih. Kmetom smo tako v letošnjem letu razdelili pet kompletov za varovanje z visokimi elektromrežami, ki se...

Preberi več...

V soorganizaciji Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije smo izvedli izobraževanje na temo varovanja živali na paši pred velikimi zvermi. Za udeležence izobraževanja, cenilce škod Zavoda za gozdove Slovenije in svetovalce Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, smo izvedli predavanje o učinkovitih ukrepih za varovanje pašnih živali, katero je bilo namenjeno poglobitvi dosedanjih znanj. Po teoretičnem delu...

Preberi več...

C.9 Zaščita živine


Objavljeno - Jun 9, 2018

Zaščita živine Neposredni cilj akcije je zaščita živine pred napadi risov in preprečitev plenjenja, saj v primeru napada na živino lahko pride do negativnega odziva lokalne javnosti (zlasti kmetov), kar želimo s to akcijo zmanjšati. Nastanek škode bomo preprečili z namestitvijo visokih elektromrež,  ki se uporabljajo samo v času pašne sezone. Komplete elektromrež bomo donirali rejcem drobnice, ki bi lahko utrpeli škodo zaradi risa,...

Preberi več...