Posts Tagged "C.7 Konektivita a vhodnosť biotopu"


C.7 Konektivita a vhodnosť biotopu


Posted - nov 30, 2018

Integrácia potenciálneho biotopu rysa a jeho vhodnosti do národného a medzinárodného územného plánovania Úspešné posilnenie a dlhodobá životaschopnosť rysa v juhovýchodných Alpách a Dinárskom pohorí sú čiastočne závislé na demografickej výmene a toku génov medzi populáciami. Cieľom tohto opatrenia je identifikovať a integrovať priestorové informácie o konektivite biotopu rysa do plánovania na národnej a medzinárodnej úrovni. Zatiaľ čo...

Read More