Posts Tagged "C.6 Geo-databáza monitoringu"


C.6 Geo-databáza monitoringu


Posted - nov 30, 2018

Internetová geo-databáza monitoringu na populačnej úrovni Efektívny cezhraničný manažment rysa nie je možný bez spoľahlivého a efektívneho zberu dát, ako aj ich šírenia. Geodatabáza vytvorená v tomto projekte poskytne jednoduché a efektívne zariadenie pre zber a šírenie všetkých údajov súvisiacich s rysom a uľahčuje medzinárodnú spoluprácu pri ochrane tohto druhu. Umožní priamy prístup k cezhraničným dátam o rysoch na populačnej...

Read More