Posts Tagged "C.10 Manažment druhov koristi"


C.10 Manažment druhov koristi


Posted - nov 30, 2018

Zlepšenie manažmentu kľúčových druhov koristi rysa Cieľom tohto opatrenia je pripraviť nové usmernenia pre manažmentové plány kopytníkov v Slovinsku, ktoré lepšie zahrnujú životnú históriu rysa. Keď sa implementujú v manažmentových plánoch voľne žijúcich druhov, usmernenia povedú k upravenému lovu kopytníkov. To zabezpečí primeraný potravný základ pre obnovu populácie rysa. Dôraz sa bude klásť na manažment srnčej zveri, pretože ide o...

Read More