Posts Tagged "A.8 Komunikačný plán"


A.8 Komunikačný plán


Posted - nov 30, 2018

Príprava Komunikačného plánu projektu Komunikačný plán je interný dokument, ktorý poskytuje všetkým členom projektu rámec a protokol pre dôsledné poskytovanie všetkých externých komunikácií počas projektu. Účelom tohto komunikačného plánu je komunikovať so zainteresovanými stranami čo najefektívnejším spôsobom a pomôcť nám dosiahnuť všetky výstupy projektu a aktivity plánované pri komunikácii s verejnosťou. Počas projektu sa bude plán...

Read More