Posts Tagged "A.7 Názory verejnosti"


A.7 Názory verejnosti


Posted - nov 30, 2018

Posudzovanie názorov verejnosti na prezenciu a ochranu rysa Kampane zaoberajúce as názormi verejnosti sú často používané, ako prostriedky na zlepšenie postojov verejnosti na divú prírodu a jej manažment. Jedným z očakávaných výsledkov tohto projektu je zachovanie alebo zlepšenie verejnej podpory ochrany rysa. Hodnotenie účinnosti kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti si vyžaduje podrobné predbežné posúdenie postojov a vedomostí...

Read More