Posts Tagged "A.5 Manažmentové dokumenty"


A.5 Manažmentové dokumenty


Posted - nov 30, 2018

Manažmentové dokumenty pre Slovinsko, Chorvátsko a Talianske centrálne/východné Alpy Absencia komplexnej manažmentovej reakcie na pokles dinárskej populácie rysa je jednou z najdôležitejších ohrození pre populáciu. Z tohto dôvodu je cieľom tohto opatrenia vyvinúť nadnárodný prístup manažmentu na populačnej úrovni. Prvým krokom je príprava Spoločných Usmernení pre Manažment Dinárskej – juhovýchodnej Alpskej Populácie Rysa. Tento...

Read More