Posts Tagged "A.4 Plány posilnenia"


A.4 Plány posilnenia


Posted - nov 30, 2018

Príprava plánov pre posilnenie dinárskej – juhovýchodnej alpskej populácie a nového „odrazového mostíka“ Ciele tohto opatrenia sú tri: správne naplánovanie posilnenia, úzka spolupráca s komunitami poľovníkov pre zabezpečenie jadrových miest pre vypustenie, a zabezpečenie biotopového „odrazového mostíka“ pre rysov. Tieto aktivity pomôžu zaručiť dlhodobé prežívanie populácie a zvýšia šance na demografické prepojenie dinárskej a alpskej...

Read More