Posts Tagged "A.1 Live-capture of Lynx in Slovakia"


A.1 Odchyt rysov na Slovensku


Posted - nov 30, 2018

Posúdenie a výber miest a rysov pre odchyt z Karpatskej zdrojovej populácie na Slovensku Populácia rysa ostrovida (Lynx lynx) v Karpatoch je považovaná za jednu z najlepšie zachovaných a najväčších populácií v Európe. Počas obdobia 60. a 90. rokov bola zdrojovou populáciou pre viaceré projekty reštitúcie rysa. Napriek tomu, že niektoré z reštituovaných populácií spočiatku prosperovali, väčšina z nich následne stagnovala, alebo sa...

Read More