Fakulta Veterinárnej Medicíny

Posted - nov 30, 2018


Fakulta Veterinárnej Medicíny

Fakulta Veterinárnej Medicíny, Univerzita v Záhrebe (FVM)

Fakulta Veterinárskeho Lekárstva Univerzity v Záhrebe je verejná inštitúcia, ktorá poskytuje odborné vzdelávanie vysokoškolským a postgraduálnym študentom v Chorvátsku, a je národným lídrom vo vedeckom výskume voľnej prírody. Výskumný tím veľkých šeliem FVM pôsobí od roku 1981. Tento tím realizoval množstvo medzinárodných výskumných projektov pre ochranu prírody vrátane: projektov EÚ LIFE „Zlepšenie koexistencie veľkých šeliem a poľnohospodárstva v južnej Európe“ a „Ochrana a manažment vlkov v Chorvátsku“; program BBI Matra, „Zabezpečenie a udržanie verejnj akceptácie medveďa v Chorvátsku“; Programu susedstva Interreg IIIA Slovinsko-Maďarsko-Chorvátsko 2004-2006, „Cezhraničná spolupráca pri manažmente, ochrane a výskume populácie rysa v Dinárskom pohorí“; Projekt EÚ FP7 „Lov pre udržateľnosť“; a v súčasnosti implementuje projekt LIFE „Manažment a ochrana na úrovni populácie medveďa hnedého v severnom Dinárskom pohorí a v Alpách“.

 

Zodpovedná osoba: Magda Sindičić, assistant professor
Mail: magda.sindicic@vef.hr
Adres: Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb, Heinzelova 55, Zagreb, Croatia
Webová stránka: http://www.vef.unizg.hr/