Tehnično poročilo o monitoringu risa na Slovaškem

Objavljeno - Dec 23, 2020


Za uspešne doselitve oz. naselitve in ohranjanje risov so nujno potrebne sistematične raziskave populacij riso. Na podlagi takih raziskav dobimo zanesljive podatke o številčnosti, trendih, genetski pestrosti in zdravstvenem stanju populacije risov, s pomočjo katerih lahko ocenimo, ali je populacija rov na določenem območju v ugodnem varstvenem stanju in je primerna za odlov in preselitve na drugo območje, ne da bi s tem ogrozili njeno sposobnost preživetja. Tak pristop narekujejo tudi cilji Načrta upravljanja evrazijskega risa na Slovaškem, EU Habitatna direktiva in Ključni ukrepi za velike zveri v Evropi, Priporočila naselitve in preselitve vrst z namenom varovanja in ohranjanja in Priporočila za varovanje in ohranjanje evrazijskega risa v Evropi.

Za pomoč v prizadevanjih  Slovenije, Hrvaške in Italije za doselitve risa v Dinaridih in Alpah, se je Oddelek za zoologijo, Fakultete za gozdarstvo, Tehnične univerze v Zvolnu (TUZVO) v sodelovanju s Slovaškim Ministrstvom za okolje in Zoološkim vrtom Bojnice odločil za sodelovanje v projektu LIFE Lynx. Glavna aktivnost TUZVO je sistematični monitoring populacije risov v osrednji (gorovji Vepor in Vtačnik) in vzhodni Slovaški (gorovje Volovec), kjer so potencialna območja risov v ugodnem varstvenem stanju. Slovaška ekipa je pripravila tehnično poročilo o monitoringu risov na območju gorovja Vtačnik v slovaških Karpatih (EN, pdf).