Tehničko izvješće o monitoringu risova u Slovačkoj

Objavljeno - Dec 23, 2020


U svrhu reintrodukcije, osnaženja  i očuvanja vrste, potrebna su relevantna i sustavna istraživanja risjih populacija. Pouzdani podaci o brojnosti risova, trendovima, genskoj raznolikosti i zdravstvenom stanju osnova su takvih istraživanja, koja nam omogućuju da procjenimo je li risja populacija na nekom području u povoljnom statusu kao vrsta od europskog značaja te je li prikladna za hvatanje i premještanje životinja bez ikakvih negativnih posljedica na njihovu održivost. Na temelju dobivenih podataka moguće je provesti reintrodukciju ili osnaživanje risje populacije u srednjoj i zapadnoj Europi. Takav je pristup također u skladu sa ciljevima Plana upravljanja euroazijskim risom u Slovačkoj, Direktivom o staništima EU-a, Ključnim mjerama za velike zvijeri u Europi, Preporukama za reintrodukciju i daljnje premještanje vrsta u svrhe njihovog očuvanja i Preporukama za očuvanje euroazijskog risa u Europi.

Kako bi podržali trenutne međunarodne napore Slovenije, Hrvatske i Italije u osnaživanju populacije risova u Dinaridima i Alpama, Odjel za primijenjenu zoologiju i upravljanje divljim životinjama, Šumarski fakultet, Tehničko sveučilište u Zvolenu (TUZVO) u suradnji s Ministarstvom okoliša Republike Slovačke i Nacionalni zoološki vrt Bojnice također sudjeluju u  LIFE Lynx projektu. Glavna uloga Tehničkog sveučilišta u Zvolenu je sustavno praćenje populacija risova u središnjoj (planine Vepor, planine Vtáčnik) i istočnoj Slovačkoj (planine Volovec) kao potencijalno pogodnih područja s risjim populacijama u povoljnom statusu. Slovački projektni tim pripremio je Tehničko izvješće o monitoringu risova u planinama Vtáčnik i slovačkim Karpatima.