Posts Tagged "E.2 Hunter Participation"


Izšla je posebna številka Zlatorogovega zbornika, posvečenega varstvu in ohranjanju risa. V njej so zbrane raziskave o različnih načinih spremljanja (monitoringa) risa tako na nivoju populacije kot na nivoju osebka, ekološki povezljivosti populacije in javnomnenjske raziskave ključnih deležnikov. Zbornik smo razdelili različnim lovskim družinam v Sloveniji z namenom večanja ozaveščenosti med lovci o pomenu ohranjanja risa za naslednje...

Preberi več...

Sedemletni projekt LIFE Lynx se s koncem marca zaključuje. V tem času smo z doselitvami in ponovnimi naselitvami risov iz zdrave populacije v Karpatih uspeli dinarsko – JV alpsko populacijo risa rešiti pred izumrtjem ter obrnili trend parjenja v sorodstvu. Projekt se je poleg tega tudi osredotočil na druge pomembne vidike upravljanja z velikimi zvermi kot je spremljanje razvoja populacije, vključevanje deležnikov preko različnih...

Preberi več...
Izmenjava izkušenj z avstrijskimi lovci

Izmenjava izkušenj z avstrijskimi lovci


Objavljeno - Jan 18, 2024

Novoizvoljeni predsednik Lovske zveze Slovenije, Alojz Kovšca in predsednik Štajerske lovske organizacije, Franz Mayr-Melnhof-Saurau sta v Triglavskem narodnem parku odprla dogodek namenjen izmenjavi znanja in izkušenj o risu. Projekt LIFE Lynx je gostil avstrijske lovce in jim predstavil, kako slovenski lovci sodelujejo pri varovanju in ohranjanju risov. Gostje iz Avstrije so se iz prve roke seznanili z glavnimi rezultati projekta...

Preberi več...

Leta 2023 je Lovska zveza Slovenije organizirala mednarodno konferenco o varstvu risa z naslovom ‘Lovci in varstvo risa v Evropi’. Na konferenci so bili prisotni predstavniki lovskih in drugih naravovarstvenih organizacij iz 10 različnih držav, ki so predavateljem lahko prisluhnili o sodelovanju lovcev pri različnih aktivnostih na projektu LIFE Lynx, stanju risa na ravni Evropske unije, drugih projektih ponovne naselitve...

Preberi več...

Evropski lovci so se zbrali v Celju na vsakoletnem sejmu lovstva, kjer je FACE, vodilna evropska lovska organizacija, skupaj z LIFE Lynx in Lovsko zvezo Slovenije organizirala mednarodno konferenco Lovci in ohranjanje risov v Evropi. Predavatelji iz Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Italije, Slovenije in Švice so podrobno predstavili različne populacije risov po Evropi, njihov trenutni varstveni status in ostale teme, povezane z risi; od...

Preberi več...

V okviru lovske organizacije so lovski čuvaji tisti, ki na svojih usposabljanjih pridobijo poglobljeno znanje o različnih lovskih tematikah kot je lovska zakonodaja, načrtovanje upravljanja z divjadjo, ekologija parkljarjev, lovska kinologija in druge. Za lovske čuvaje iz projektnega območja pa je pomembno tudi poglobljeno znanje s področja ekologije, biologije in varstva risa za boljše razumevanje vedenja risa in potrebe po novih...

Preberi več...

Občina Bohinj je zelo dobro seznanjena z varstvom narave, saj približno 66 % njenega ozemlja leži v Triglavskem narodnem parku, 82 % pa je vključenega v omrežje Natura 2000. Delo lokalnega lovskega društva Nomenj – Gorjuše in njihova prizadevanja na področju varstva narave so prepoznali z občinskim priznanjem za ponovno naselitev risa v Alpe. Priznanje občine Bohinj za posebne dosežke je Lovski družini Nomenj – Gorjuše predal...

Preberi več...

V sredini meseca maja je GPS-ovratnica risinje Neže, potomke doseljenega risa Goruja in rezidentne risinje Teje, poslala signal smrtnosti. Projektni partnerji iz Biotehniške fakultete so takoj odšli na teren, kjer so na območju Lovske družine Struge na Dolenjskem v bližini lovske preže našli GPS-ovratnico, ki je bila vidno odtrgana na silo. O dogodku so obvestili Policijo, ki sprva ni sprožila preiskave, saj samo na podlagi najdene...

Preberi več...

Sredi maja smo v snežniške gozdove izpustili risa Bliska. To je bil eden najhitrejših izpustov, saj je Blisk bliskovito zapustil prilagoditveno ogrado, kjer se je privajal na novo okolje. Izpusta se je udeležil tudi vodja programa LIFE, g. Angelo Salsi, ki je risa pospremil z naslednjimi besedami:  “Varovanje okolja danes je najboljša naložba, ki jo lahko naredite, da zagotovite pravo dediščino za svoje otroke.” Izpusta se...

Preberi več...

Snežniški gozdovi so od danes bogatejši za novega risa. Odrasel samec, ki smo ga v aprilu pripeljali iz Romunije, je tako skupno že deseti ris, ki smo ga v okviru projekta LIFE Lynx preselili v Slovenijo. Risjega samca, ki smo ga poimenovali Blisk, smo v aprilu pripeljali iz Romunije in ga namestili v prilagoditveno oboro na območju Snežnika. V času prilagajanja so zanj skrbeli lovci lovišča s posebnim namenom (LPN) Jelen, skupaj z...

Preberi več...
13. Slovenski lovski dan v znamenju risa

13. Slovenski lovski dan v znamenju risa


Objavljeno - Apr 19, 2022

V Gornji Radgoni sta v soboto, 9. aprila 2022, v okviru 12. Mednarodnega sejma lovstva in ribištva Strokovno-znanstveni svet Lovske zveze Slovenije (LZS) in Projektna skupina LIFE Lynx pripravila strokovni posvet na temo Ris v Sloveniji: uspeh slovenskega lovstva?. Predavatelji iz Slovenije in Hrvaške so govorili o vplivu risa na upravljanje z divjadjo, o tem, koliko risov lahko pričakujemo v Sloveniji v prihodnosti, kako spremljamo...

Preberi več...