13. Slovenski lovski dan v znamenju risa

Objavljeno - Apr 19, 2022


V Gornji Radgoni sta v soboto, 9. aprila 2022, v okviru 12. Mednarodnega sejma lovstva in ribištva Strokovno-znanstveni svet Lovske zveze Slovenije (LZS) in Projektna skupina LIFE Lynx pripravila strokovni posvet na temo Ris v Sloveniji: uspeh slovenskega lovstva?. Predavatelji iz Slovenije in Hrvaške so govorili o vplivu risa na upravljanje z divjadjo, o tem, koliko risov lahko pričakujemo v Sloveniji v prihodnosti, kako spremljamo rise in kako ohraniti ustrezno gensko pestrost med risi.

Dogodek je bil v celoti namenjen ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja risa in vključenosti lovcev v aktivnosti za preprečitev ponovnega izumrtja risa v Sloveniji. Strokovnjaki so predstavili biologijo in ekologijo risa, pomen doselitev novih risov za izboljšanje genskega stanja populacije in preiskovanje nezakonitega lova. Lovci, ki sodelujejo in pomembno prispevajo k uspešnosti projekta, so delili svoje izkušnje iz spremljanja (monitoringa) risa in doselitev risov s Karpatov ter skrbi za rise v prilagoditvenih oborah pred izpustom.

Udeleženci 13. Slovenskega lovskega dne so v dvorani 1 Pomurskega sejma z zanimanjem prisluhnili novim spoznanjem o risu v Sloveniji. Foto: Lovska zveza Slovenije

Približno 70 udeležencev posveta so pozdravili zvoki iz lovskih rogov Križevskih rogistov. Kot prvi je zbrane v dvorani  Pomurskega sejma nagovoril izvršni direktor Pomurskega sejma Boris Nicolas Erjavec, ki je dejal: »Za Pomurski sejem je ta sejem nekaj posebnega, je sejem z dušo. Ta obarvanost sejma v zeleno nas dodatno motivira in veseli.« Nato je občinstvo pozdravil mag. Robert Režonja, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo, ki deluje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poudaril je pomen sodelovanja in dialoga različnih deležnikov pri reševanju vprašanj s področja lovstva. Predsednik Strokovno-znanstvenega sveta LZS dr. Boštjan Pokorny pa je povedal, da se veseli dogodkov, predavanj in razprave na koncu. »Prepričan sem, da smo vsi udeleženci v tem prostoru veseli, da se ris vrača,« je še dejal.

Predsednik LZS mag. Lado Bradač. Foto: Lovska zveza Slovenije

Predsednik LZS mag. Lado Bradač je poudaril pomen skrbi za naravo in ohranjanje biotske raznovrstnosti, glede sejma, ki ga leta 2021 ni bilo zaradi epidemije covid-19, pa je povedal: »Res je čas, da pridemo, da pogledamo, kaj je novega, in se pogovorimo.« Prireditev je povezoval Tilen Hvala, svetovalec za projektno delo na LZS.

Poleg predsednika LZS mag. Bradača so predavali še dr. Vedran Slijepčević, Rok Černe, dr. Ivan Kos, dr. Tomaž Skrbinšek, Jernej Javornik, Miha Marolt, Peter Benedik, Stanko Anzeljc, dr. Hubert Potočnik, dr. Matija Stergar, Tomaž Berce in mag. Uršula Belaj. Predavanjem je sledila razprava.

Povzetki s strokovnega posveta so objavljeni na spletni strani LZS. Več o dogodku bo objavljeno v eni od prihodnjih številk Lovca.