13. Slovenski dan lovstva u znaku risa

Objavljeno - Apr 19, 2022


U subotu 9. travnja 2022., u sklopu 12. Međunarodnog sajma lova i ribolova, Stručno-znanstveno vijeće Lovačkog saveza Slovenije (LZS) i projektni tim LIFE Lynx su u Gornjoj Radgoni organizirali stručno savjetovanje na temu Ris u Sloveniji: uspjeh slovenskog lovstva?. Predavači iz Slovenije i Hrvatske govorili su o utjecaju risa na upravljanje divljači, o tome koliko risova možemo očekivati u Sloveniji u budućnosti, o monitoringu risova i o tome kako održati odgovarajuću genetsku raznolikost među risovima.

Događaj je bio u potpunosti posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja risa i uključenosti lovaca u aktivnosti koje će spriječiti ponovno izumiranje risa u Sloveniji. Stručnjaci su govorili o biologiji i ekologiji risa, o važnosti naseljavanja novih risova za poboljšanje genetskog statusa populacije te o istraživanjima krivolova. Lovci koji su uključeni u projekt i daju mu važan doprinos podijelili su svoja iskustva s monitoringom risova i naseljavanjem risova s Karpata, kao i o brizi za risove prije puštanja u prirodu.

Sudionici 13. Slovenskog dana lovstva u dvorani 1 Pomurskog sajma sa zanimanjem su slušali nove informacije o risu u Sloveniji. Foto: LZS

Zvukovi lovačkih rogova Križevskih rogista pozdravili su sedamdesetak sudionika skupa. Okupljenima u dvorani Pomurskog sajma prvi se obratio Boris Nicolas Erjavec, izvršni direktor Pomurskog sajma, koji je rekao: „Ovaj je sajam nešto posebno za Pomurski sajam, to je sajam s dušom. Zelena boja sajma dodatno nas motivira i veseli“. Zatim je publiku pozdravio mag. Robert Režonja, generalni direktor Direktorata za šumarstvo i lovstvo koji djeluje pod okriljem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane. Naglasio je važnost suradnje i dijaloga između različitih dionika pri rješavanju pitanja iz područja lovstva. Dr. Boštjan Pokorny, predsjednik Stručno-znanstvenog vijeća LZS, rekao je da se veseli događanjima, predavanjima i završnoj debati. „Siguran sam da su svi sudionici u ovoj prostoriji sretni što se ris vraća“, dodao je.

Predsjednik LZS mag. Lado Bradač. Foto. LZS

Predsjednik LZS mag. Lado Bradač naglasio je važnost brige za prirodu i očuvanje bioraznolikosti, a o sajmu, koji se 2021. nije održao zbog pandemije korona virusa, rekao je: „Doista je vrijeme da dođemo, vidimo što je novoga i porazgovaramo“. Moderator događaja bio je Tilen Hvala, projektni savjetnik LZS.

Uz predsjednika LZS, mag. Bradača, predavali su i dr. Vedran Slijepčević, Rok Černe, dr. Ivan Kos, dr. Tomaž Skrbinšek, Jernej Javornik, Miha Marolt, Peter Benedik, Stanko Anzeljc, dr. Hubert Potočnik, dr. Matija Stergar, Tomaž Berce i mag. Uršula Belaj. Nakon predavanja, uslijedila je rasprava.

Sažeci predavanja objavljeni su na internetskoj stranici LZS. Više informacija o događaju bit će objavljeno u jednom od budućih izdanja časopisa Lovec.