Predavanja za lovske čuvaje iz osrednje Slovenije in Notranjske

Objavljeno - Nov 8, 2022


V okviru lovske organizacije so lovski čuvaji tisti, ki na svojih usposabljanjih pridobijo poglobljeno znanje o različnih lovskih tematikah kot je lovska zakonodaja, načrtovanje upravljanja z divjadjo, ekologija parkljarjev, lovska kinologija in druge. Za lovske čuvaje iz projektnega območja pa je pomembno tudi poglobljeno znanje s področja ekologije, biologije in varstva risa za boljše razumevanje vedenja risa in potrebe po novih naselitvah in doselitvah risov v slovenske gozdove. S tem ciljem smo v mesecu oktobru organizirali predavanja za lovske čuvaje na področju Zveze lovskih družin Ljubljana in Postojnsko-Bistriške zveze lovskih družin. Udeleženci so lahko prisluhnili o teritorialnosti risov, frekvenci in strukturi plenjenja in s kakšnimi težavami se soočajo rezidentni risi na območju Slovenije. Prav tako smo skušali odgovoriti na vprašanja, ki nam jih običajno lovci zastavljajo pri sodelovanju v okviru monitoringa risa. Skupno se je predavanj udeležilo več kot 130 lovskih čuvajev.

Urša Fležar z Zavoda za gozdove Slovenije je predstavila telemetrično spremljanje risov. Foto: Tilen Hvala, LIFE Lynx