Posts Tagged "D.2 Vpliv doselitve populacije"


V okviru projekta LIFE Lynx smo iz Karpatov preselili 18 risov v Slovenijo in Hrvaško, pri čemer smo jih 12 izpustili v Dinaride in 6 v slovenske Julijske Alpe. V načrtu doselitev, ki smo ga pripravili na podlagi uspešnih mednarodnih praks, smo se osredotočili predvsem na zagotavljanje preživetja in integracije doseljenih risov. Uspešnost njihove vključitve v že obstoječo populacijo risov smo lahko ocenili s spremljanjem risov s...

Preberi več...

D.2 Vpliv doselitve populacije


Objavljeno - Jun 9, 2018

Spremljanje vpliva doselitve populacije Cilj te akcije je ovrednotiti splošno učinkovitost doselitve risa v Dinarsko-JV alpsko populacijo risa, kar nam bo pomagalo oceniti, ali smo dosegli naš glavni cilj – ustaviti in odpraviti genetski in demografski razkroj populacije. Posebna pozornost bo namenjena kvantifikaciji vplivov doselitve na demografski in genetski status populacije. Rezultate te akcije bom uporabili pri pripravi...

Preberi več...