Posts Tagged "C.7 Povezanost in primernost habitata"


Posodobitev modela primernosti habitatov

Posodobitev modela primernosti habitatov


Objavljeno - Jun 15, 2023

Pripravili smo posodobljene zemljevide primernosti prostora za risa, dopolnjeno poročilo in novo izdelane prostorske datoteke. Pridobili smo namreč  dodatne podatke o pojavljanju risa na območju Alp in s tem izboljšati natančnost napovedi primernosti prostora za risa v Alpah. Dobri podatki o pojavljanju pomenijo, da so ti natančni in reprezentativni za razširjenost vrste. Z združevanjem več virov informacij lahko ustvarimo popolnejšo...

Preberi več...

Partner projekta Univerza v Ljubljani, je organizirala izobraževalni seminar z naslovom Vključevanje prostorskih značilnosti in povezljivosti habitata za evrazijskega risa v prostorsko načrtovanje. Seminar je bil namenjen odločevalcem in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z načrtovanjem v prostoru, upravljanjem z zavarovanimi območji ali upravljanju z gozdovi in prostoživečimi vrstami živali. V sklopu petih predavanj smo predstavili...

Preberi več...

Na izobraževalnem seminarju, ki je bil aprila organiziran za prostorske načrtovalce v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR, so sodelavci s projekta LIFE Lynx udeležencem predstavili tudi vedenjske značilnosti risa. S pomočjo habitatnih kart pa so prikazali območja, ki so ključna za vzpostavitev viabilne populacije risa v Sloveniji. Zaradi izogibanja antropogenim motnjam, je ris še bolj občutljiv na fragmentacijo prostora, kot medved, zato...

Preberi več...

C.7 Povezanost in primernost habitata


Objavljeno - Jun 9, 2018

Vključevanje potencialne povezanosti in primernosti habitata za risa v nacionalno in mednarodno prostorsko načrtovanje Uspešna doselitev in dolgoročno preživetje risa v JV Alpah in Dinaridih je odvisna tudi od demografske izmenjave in genskega pretoka med populacijami. Cilj te akcije je prepoznati in vključiti prostorske informacije o povezanosti habitata risa na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Medtem ko so zakonodaja in postopki v...

Preberi več...