A.2 Odlov živih risov v Romuniji

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ocenjevanje in izbor območij za odlov živih risov in preselitev iz karpatske populacije v Romuniji

Cilj te akcije je opredeliti najprimernejša območja in mikro-lokacije za odlov živih živali v Romuniji za doselitev v  dinarsko-JV alpsko populacijo. Podatki, zbrani s to akcijo , nam bodo pomagali ugotoviti, koliko risov lahko iz vsakega območja odstranimo, ne da bi pri tem ogrozili izvorno populacijo. Prve aktivnosti na terenu so se začele že leta 2017 ter se bodo izvajale bolj intenzivno v prvem in drugem letu projekta v vzhodnem delu romunskih Karpatov. Trenutne informacije kažejo, da je na tem območju populacija risa stabilna. Zbirali bomo podatke o razširjenosti, številčnosti, gibanju in aktivnosti risov z uporabo foto pasti, neinvazivnega genetskega vzorčenja in sledenja v snegu. Z analizo zbranih podatkov bomo dobili zanesljive ocene številčnosti ter gostote lokalne populacije, kar nam bo omogočilo izbrati najprimernejša območja za odlov živih risov. Na podlagi podatkov, zbranih tekom projekta, bomo izbrali tri taka območja.

Projektne objave

Sorodne novice

Karantena v Romuniji ima prvega gosta!
Ime mu je GORU

Za projektno ekipo v Romuniji so bili pretekli meseci zelo naporni, toda delo v težkih snežnih razmerah se je končno ...

Obora za karanteno risov v Romuniji je pripravljena!

Del priprav za ulov in preselitev risov v Romuniji je tudi postavitev obore za karanteno. Pomembno je, da imajo risi ...

Zimsko sledenje risov v Romuniji

Slovenski in romunski del projektne ekipe trenutno uživata v idealnih snežnih razmerah v Romuniji, ki omogočajo učinkovito zimsko sledenje. Ta ...

Priprave za odlov risa v Romuniji so se že začele

Od 21. do 26. novembra 2017 je bil del slovenske in italijanske projektne ekipe na obisku pri naših partnerjih v ...