Zlati šakal – nov potencialni kleptoparazit za evrazijskega risa

Objavljeno - Jun 29, 2022


V zadnjih 50 letih se je v Evropi začela vedno pogosteje pojavljati nova vrsta srednje velikega plenilca- zlati šakal (Canis aureus). Čeprav šakali v Evropi niso tujerodna vrsta, lahko prihod novega mesojedca vnese določene ekološke vplive na lokalno favno. V letos objavljeni raziskavi so raziskovalci z Biotehniške fakultete v Ljubljani in Veterinarske fakultete v Zagrebu preučevali potencialni učinek kleptoparazitizma (t.i. »kraja hrane«) šakalov na plenih evrazijskega risa (Lynx lynx), in pokazali, da lahko ta vrsta potencialno vpliva na risa z zmanjšanjem količine hrane, ki je risom na voljo.

Zlati šakal (Canis aureus). Foto: Miha Krofel

Raziskavo so izvedli v slovenskih Dinaridih, kjer so od leta 2006 s foto pastmi spremljali živali, ki se prehranjujejo na 65 risjih plenih. Zabeležili so dva primera, ko se je šakal prehranjeval z ostanki risovega plena. Z le dvema primeroma prisotnosti šakalov na risjih plenih, je delež prisotnosti šakalov na risovem plenu zelo majhen. Vendar sta se oba primera zgodila v zadnjih dveh letih 16-letnega spremljanja, kar je verjetno povezano z naraščanjem števila šakalov v Sloveniji. Preučevali so tudi prekrivanje območij razširjenosti teh dveh vrst po Evropi in ocenili, da so šakali doslej kolonizirali 13% risovega območja razširjenosti, pri čemer so eno največjih prekrivanj zabeležili  prav za dinarsko populacijo risa.

Zlati šakali se prehranjujejo z ostanki risovega plena na območju Menišije. Foto: Lan Hočevar

Tveganje kleptoparazitizma šakalov na risih pa bi lahko zmanjšala interakcija z drugo veliko zverjo – volkom (Canis lupus), za katerega je znano, da zatira šakale z ubijanjem ali izrinjanjem na rob njihovih teritorijev. Po drugi strani pa volkovi in risi večinoma sobivajo na istih območjih. Zato bi lahko ob odsotnosti volkov veliko število šakalov s kleptoparazitizmom močneje vplivalo na risa. Omeniti velja, da sta bila oba zabeležena primera kleptoparazitizma šakalov na risovih plenih v tej študiji na robu teritorijev volkov, kjer je znano, da je njihov vpliv na šakale manjši.

Celoten znanstveni članek – Golden jackal as a new kleptoparasite for Eurasian lynx in Europe, je bil objavljen v reviji Global ecology and conservation.