V Slovenijo je prispel deveti ris iz Romunije

Objavljeno - Apr 8, 2022


Danes je prilagoditvena obora na Snežniku dobila novega začasnega »podnajemnika«. Odrasel risji samec, ki je prepotoval iz romunskih Karpatov, se bo v obori prilagajal na svoje novo okolje. Ris zaenkrat še nima imena; tokrat ga bomo izbrali v sodelovanju s centrom DINA Pivka. Več informacij o izboru sledi kmalu.

V času prilagajanja na svoje novo okolje bodo za risa skrbeli lovci iz lovišča s posebnim namenom Jelen. V tem času je pomembno, da risa ne vznemirjamo, saj gre za divjo žival, ki je zelo plašna. Lokacija obore ni javno znana, ljudi pa prosimo, da se ji ne približujejo. Okolico obore nadzorujemo tudi s kamerami in s pomočjo lokalnih lovcev ter inšpektorjev. 

Novi prebivalec snežniške obore je deveti ris, preseljen iz Romunije v Slovenijo in na Hrvaško. S 27 kg pa je tudi eden največjih risov, kar smo jih preselili v okviru projekta LIFE Lynx. Prvo mesto si deli z risom Trisom, ki je bil lansko leto preseljen v slovenske Alpe.

Iz transportnega boksa v prilagoditveno oboro na Snežniku. Foto: Valentin Vidojevič

Ris v prilagoditveni obori. Foto: Aleš Pičulin