Deveti ris iz Rumunjske stigao u Sloveniju

Objavljeno - Apr 8, 2022


Prostor za karantenu Snežnik dobio je novog privremenog »stanara« – odraslog mužjaka risa, koji je doputovao iz rumunjskih Karpata. Ris još nema ime, a ovoga puta će biti izabrano u suradnji s Centrom DINA Pivka. Više informacija o izboru imena slijedi uskoro.

Dok se ris prilagođava svom novom okruženju, za njega će se brinuti lokalni lovci iz Državnog lovišta Jelen. Budući da je ris divlja i plaha životinja, molimo da se ne približavate ograđenom prostoru. Ograđeni prostor je na tajnoj lokaciji, a okolinu pratimo videonadzorom, uz pomoć lokalnih lovaca i inspektora.

Ovo je deveti ris koji je iz Rumunjske prebačen u Sloveniju i Hrvatsku i ujedno jedan od najvećih. Sa svojih 27 kg ovu titulu dijeli s risom Trisom, koji je u slovenske Alpe prebačen prošle godine.

Iz transportne kutije u prostor za karantenu na Snežniku. Foto: Valentin Vidojevič

Ris u karanteni. Foto: Aleš Pičulin, LIFE Lynx