Posts Tagged "C.4 Vzpostavitev povezovalne populacije v JV Alpah"


V preteklih dveh tednih so učenci Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe predlagali imena za prvega risa, doseljenega na Gorenjsko. Rezultat zbiranja imen je že znan – ris je dobil ime Tris in nov dom na Pokljuki! Hvala vsem učencem, ki ste predlagali in glasovali za imena ter Skupnosti šol za pomoč pri tem procesu! Ris Tris je v tem času dobil tudi potni list s svojim imenom in iz Romunije prispel v prilagoditveno...

Preberi več...

Leto 2021 bo pomembno leto za naš projekt, saj načrtujemo preseljevanje risov na območje Alp v Sloveniji. Z vključitvijo petih risov na območje stičišča JV Alp in najsevernejšega roba Dinarskega gorstva želimo ustvariti povezavo med dinarsko in alpsko populacijo risa in s tem omogočiti dolgoročen obstoj risov na tem območju. Projektne aktivnosti so že nekaj časa usmerjenje na Gorenjsko, v začetku novembra pa smo podpisali dogovor o...

Preberi več...

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji in spada med najstarejše parke v Evropi. Prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park, leta 1981 pa je bil Triglavski narodni park razglašen z zakonom. Je edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu, prednostno namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter...

Preberi več...

Vzpostavitev povezovalne populacije na JV alpskem območju Cilj te akcije je ustvariti učinkovito povezovalno populacijo med dinarsko in alpsko populacijo, in sicer z izpustom 5 risov v vmesni habitat na stičišču JV Alp in najsevernejšega roba Dinarskega gorstva.  S tem bomo omogočili vzpostavitev povezane Dinarsko-JV alpske populacije, olajšali širjenje risov in izboljšali povezanost znotraj populacije.  Projektne objave Poročilo:...

Preberi več...