Triglavski narodni park in LIFE Lynx združujeta moči za rise

Objavljeno - Nov 19, 2020


Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji in spada med najstarejše parke v Evropi. Prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park, leta 1981 pa je bil Triglavski narodni park razglašen z zakonom. Je edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu, prednostno namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter kakovosti in pestrosti krajin.

Doselitev risov na Gorenjsko predstavlja za projekt LIFE Lynx velik izziv, saj na tem območju ne beležimo stalne prisotnosti risov. Zato je za uspeh doselitve ključnega pomena tudi pomoč Triglavskega narodnega parka. Na območju Pokljuke bomo v sodelovanju z Javnim zavodom Triglavski narodni park postavili prilagoditvene obore, iz katerih bomo v naslednjih letih izpuščali rise, in skupaj s sodelavci parka skrbeli zanje, preden jih bomo izpustili v naravo. Prihodnje leto TNP praznuje okroglo obletnico in doseljeni risi bodo naše rojstnodnevno darilo “triglavski” naravi, da ji vrnemo, kar smo ji nekoč odvzeli.

Photo: Miran Krapež, LIFE Lynx