Lovska družina Nomenj Gorjuše sodeluje s projektom LIFE Lynx

Objavljeno - Nov 23, 2020


Leto 2021 bo pomembno leto za naš projekt, saj načrtujemo preseljevanje risov na območje Alp v Sloveniji. Z vključitvijo petih risov na območje stičišča JV Alp in najsevernejšega roba Dinarskega gorstva želimo ustvariti povezavo med dinarsko in alpsko populacijo risa in s tem omogočiti dolgoročen obstoj risov na tem območju.

Projektne aktivnosti so že nekaj časa usmerjenje na Gorenjsko, v začetku novembra pa smo podpisali dogovor o sodelovanju z lovsko družino Nomenj Gorjuše, katere lovišče se razprostira na območju Pokljuke in Jelovice. Lokalni lovci se zavedajo, da s preseljevanjem risov na Gorenjsko naravi vračamo, kar smo ji v preteklosti odvzeli, in želijo biti vključeni v ta zgodovinski dogodek.

Peter Benedik, starešina LD Nomenj Gorjuše. Foto, Gorenjski Glas, spletna stran

Peter Benedik, starešina LD Nomenj Gorjuše: “Za sodelovanje s projektom LIFE Lynx smo se odločili, ker je bil ris v našem lovišču v preteklosti že prisoten. V zadnjem desetletju smo beležili, kar nekaj opažanj, zadnji trdni podatek o prisotnosti te vrste pa je iz leta 2014, ko se je zgodil povoz risa na območju naše lovske družine. Zavedati se moramo, da smo lovci naravovarstveniki, ki smo risa v Slovenijo ponovno naselili, sedaj pa imamo priložnost, da tej vrsti lahko pomagamo še enkrat. S tem bomo pridobili tudi nova znanja o tej vrsti. Med lovci vlada strah kaj bo s plenskimi vrstami (srnjad, gams, muflon) sam pa sem mnenja, da ima veliko večji vpliv na divjad človek kot ris.”