Posts Tagged "A.7 Public Attitudes"


Kako javnost gleda na prizadevanja za ohranjanje in ukrepe za povečanje populacije risov? Kakšen je njihov odnos do risa? Ali obstajajo kakšne razlike med Dinaridi in Alpami oz. med državami vključenimi v projekt? To je le nekaj vprašanj, o katerih je bila leta 2019 v Italiji izvedena reprezentativna in neodvisna raziskava javnega mnenja. V članku, objavljenem v reviji #Natura (revijo objavlja Italijanska gozdna služba) so povzeti...

Preberi več...
Odnos javnosti do risa

Odnos javnosti do risa


Objavljeno - Apr 6, 2020

Poznavanje odnosa deležniških skupin ima izjemen pomen za ohranjanje velikih zveri. Pri tem so mnenja urbanih prebivalcev, ki so večinoma zelo pozitivna, pogosto sekundarnega pomena – poznati moramo mnenja drugih skupin, na katere prisotnost risa neposredno vpliva in ki lahko imajo pri njegovem ohranjanju ključno vlogo. Prav takšne deležniške skupine smo želeli vključiti v javnomnenjsko raziskavo – lokalne prebivalce, lovce in...

Preberi več...

A.7 Ocena javnega mnenja


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocena odnosa javnosti do risa in upravljanja z njim Pogosto se ozaveščanje javnosti uporablja za izboljšanje človekovega odnosa do narave. Eden od pričakovanih rezultatov tega projekta je vzdrževanje oz. okrepitev javne podpore za varovanje in ohranjanje risa. A za ocenjevanje učinkovitosti ozaveščanja javnosti moramo najprej oceniti stanje pred začetkom projekta. Pred desetimi leti je bila v okviru projekta INTERREG IIIA DinaRis...

Preberi več...