Srečanje predstavnikov ROMSILVA in LIFE Lynx na slovenskem veleposlaništvu v Bukarešti

Objavljeno - Nov 25, 2022


Veleposlaništvo RS v Bukarešti je 15. novembra pripravilo sprejem za vse pomembnejše romunske organizacije, ki so ključne za uspeh projekta LIFE Lynx.  Srečanja v rezidenci veleposlanice ge. Lee Stančič so se udeležili predstavniki ACDB, romunskega ministrstva za okolje, Romsilva in predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije. Rok Černe, koordinator projekta LIFE Lynx je ob tej priložnosti tudi podelil plakete in se zahvalil predstavnikom ROMSILVA in romunskemu pristojnemu ministrstvu za dosedanje sodelovanje pri projektu. V okviru srečanja smo slovensko veleposlanico podrobneje seznanili s potekom projekta LIFE Lynx in se s sodelujočimi v projektu, dogovorili o nadaljnjem poteku projekta.

Uradni sprejem pri slovenski veleposlanici ge. Lei Stančič. Foto: Maruša Prostor, LIFE Lynx

Svečana podelitev plakete v zahvalo predstavnikom ROMSILVA iz oddelka za lovstvo in divjad.
Foto: Maruša Prostor, LIFE Lynx

Skupinska fotografija vseh udeležencev srečanja. Foto: Igor Hrvatin, Embassy of the Republic of Slovenia in Bucharest