Ris Lukaš bo nadomestil Zoisa na Gorenjskem

Objavljeno - Mar 12, 2023


Danes je v prilagoditveno oboro na Jelovico prišel novi ris – Lukaš, ki smo ga letos konec januarja ujeli na Slovaškem. Odrasel samec bo nadomestil risa Zoisa, čigar lokacij z ovratnice ne prejemamo več od aprila lansko leto, eno leto pred načrtovanim koncem spremljanja. Od takrat ga tudi nismo več zaznali na foto-pasteh ali med sledenjem v snegu. Zelo verjetno je, da Zoisa ni več. Na območju Jelovice ima svoj teritorij doseljena risinja Aida, ki ji bomo z novim doseljenim samcem omogočili, da bo na njenem območju prisoten njej nesoroden ris, s katerim se bo lahko parila.

Ris Lukaš. Foto: Florijan Tišler

Na območju Gorenjske trenutno spremljamo štiri doseljene rise; samice Aido, Lenko in Julijo ter risaTrisa, ki je edini samec s katerim se preseljene samice lahko parijo. Spremljamo tudi nekatere potomce doseljenih risov. Ker so risi teritorialne živali, je njihovo število na nekem območju omejeno, zato ni bojazni, da bi bilo risov preveč. Samice imajo običajno teritorije velikosti 100 km2, samci pa 200 km2. Živali nasprotnega spola se praviloma med seboj izključujejo.

Teritorij risinje Aide na Jelovici. Foto: LIFE Lynx

Po prihodu v oboro, se bo ris Lukaš nekaj tednov prilagajal na svoje novo okolje in bo sredi aprila izpuščen v naravo. V tem času bodo za risa skrbeli lovci LD Nomenj Gorjuše. Pomembno je, da risa v času prilagajanja na novo okolje ne vznemirjamo, saj gre za divjo žival, ki je zelo plašna. Lokacija obore ni javno znana, ljudi pa prosimo, da se ji ne približujejo. Okolico obore nadzorujemo tudi s kamerami in s pomočjo lokalnih lovcev ter inšpektorjev.