Rezultati prvega leta spremljanja doselitve risov

Objavljeno - Jan 26, 2021


Pripravili smo prvo letno poročilo spremljanja procesa doselitve dinarsko-JV alpske populacije risa v letu monitoringa risa 2019-2020. Poročilo zajema tudi podatke, ki so bili zbrani v sklopu drugih finančnih mehanizmov, kar je bistveno izboljšalo naše poznavanje risje populacije.

S foto pastmi, ki so bile postavljene na 348 različnih lokacijah, smo spremljali območje veliko približno 10.600 km2 in iz pridobljenih fotografij prepoznali vsaj 101 odraslih risov. To je bilo možno le prek tesnega sodelovanja z več kot 130 lovci in drugimi sodelujočimi, kar je izjemna lastnost programa spremljanja risa v Dinaridih in JV Alpah. Z genetskimi analizami smo pokazali, da obstaja potencial za hitro znižanje parjenja v sorodstvu, če se bodo doseljeni risi še naprej uspešno razmnoževali. S telemetrijo smo spremljali šest doseljenih risov (Goru, Katalin, Doru, Alojzije, Maks in Boris), tri rezidentne rise (Teja, Mihec in Bojan) in eno potomko doseljenega in rezidentnega risa (Mala; potomka Goruja in Teje).

Trenutno je usoda dveh doseljenih risov, katerih GPS ovratnica ne pošilja več podatkov (Doru in Pino), nejasna. V 2021 se bodo nadaljnje doselitve risov iz Karpatov osredotočile na alpski prostor. Ker tam nismo zaznali potrjene prisotnosti risov, bo izpust samic in samcev hkrati ključen za uspešno vzpostavitev povezovalne populacije v JV Alpah.

Podatki prisotnosti risov (oranžni kvadrati) na območju Dinaridov in JV Alp v obdobju marec 2019 – april 2020. Predstavljeni so trije tipi podatkov; preverjeni oportunistični podatki, posnetki s foto pasti (roza pike) in genetski podatki (zeleni trikotniki).