Rezultati prve godine monitoringa naseljavanja risova

Objavljeno - Jan 26, 2021


Pripremili smo prvo godišnje izvješće o napretku procesa naseljavanja risova i genskom statusu dinarske i JI alpske populacije risa za godinu 2019-2020. Važno je naglasiti da izvješće uključuje podatke prikupljene i kroz druge izvore financiranja, koji su poboljšali naše poznavanje risje populacije.

Na području Hrvatske i Slovenije smo istražili ukupno 10.600 km2  pomoću fotozamki, koje su postavljene na 348 različitih mjesta te smo na prikupljenim fotografijama identificirali najmanje 101 odraslu jedinku risa. Takvo postignuće je bilo moguće isključivo zbog uske suradnje s više od 130 lovaca i drugih suradnika na terenu, što je iznimna značajka monitoringa risova u Dinaridima i JI Alpama.

Genskom analizom otkrili smo da postoji potencijal za smanjivanjem stupnja parenja u srodstvu ukoliko se naseljene životinje nastave uspješno razmnožavati. Također, telemetrijskim ogrlicama smo nadzirali šest naseljenih risova: Goru, Katalin, Doru, Alojzije, Maks i Boris, tri rezidentna risa: Teja, Mihec i Bojan, te jednog potomka naseljenog i rezidentnog risa: Mala (mladunče Gorua i Teje). Sudbina dvaju naseljenih risova, Dorua i Pina čiji se signal s GPS ogrlica izgubio, trenutačno ostaje nejasna.

U 2021. godini, premještanje i ispuštanje karpatskih risova bit će fokusirano na alpsko područje. Budući da u tom području nije potvrđena prisutnost rezidentnih risova, istovremeno puštanje mužjaka i ženki bit će neophodno za uspješno stvaranje nove jezgre životinja u JI Alpama.

Podatci prisutnosti risova (narančasti kvadrati) na području Dinarida i JI Alpa od svibnja 2019. do travnja 2020. godine. Tri vrste podataka smatraju su se potvrdom prisutnosti risa: oportunistički podaci C1 i C2, fotografije sa fotozamki (ružičaste točke) i genski podatci (zeleni trokuti).