Zavod za gozdove Slovenije

Objavljeno - Jun 10, 2018


Zavod za gozdove Slovenije

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)

Zavod za gozdove Slovenije je javna služba, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Organizacija usmerja razvoj vseh gozdov v Sloveniji, kar je skoraj 60% celotnega slovenskega ozemlja. ZGS je prav tako organ za načrtovanje upravljanja prosto živečih živali v Sloveniji, kar vključuje načrtovanje gospodarjenja z vrstami divjadi in sodelovanje pri vseh vprašanjih zaščite in upravljanja velikih zveri. Del njihovega dela so tudi načrti upravljanja z divjadjo na lovskih območjih in subvencije za izboljšanje gozdnih habitatov. ZGS je odgovoren za upravljanje desetih državnih lovišč s posebnim namenom, Oddelek za lov in divjad pa je odgovoren za pripravo ključnih strateških dokumentov o teh temah. Glavne naloge ZGS vključujejo strategije upravljanja, akcijske načrte za nadzorovanje prosto živečih živali ter registracijo in oceno škode, povzročene s strani zaščitenih vrst prostoživečih živali. Oddelek ima za velike zveri tudi intervencijsko skupino za nujne primere.

ZGS se je izkazal za uspešnega in zaupanja vrednega koordinatorja upravičenca ali partnerja na mednarodnih projektih in programih LIFE, ki jih financira EU, in to ne le enkrat.

 

Odgovorna oseba: Rok Černe

E-mail: [email protected]

Naslov: Večna pot 2, 1001 Ljubljana, Slovenia

Spletna stran: http://www.zgs.si/

Spletna stran angleška verzija: http://www.zgs.si/eng/