Slovenska šumarska služba (SFS)

Objavljeno - Aug 8, 2018


Slovenska šumarska služba (SFS)

Slovenska šumarska služba

Slovenska šumarska služba, javna je služba koja djeluje u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane. Bavi se razvojem šuma na području Slovenije, koje pokrivaju gotovo 60% ukupnog slovenskog teritorija. Također, SFS je tijelo za razvoj planova upravljanja divljim životinjama u Sloveniji, koje uključuje upravljanje s divljači te se bavi pitanjima očuvanja velikih zvijeri. SFS je odgovoran za upravljanje s deset državnih lovišta s posebnom namjenom. Temeljne zadaće SFS-a uključuju strategije gospodarenja, akcijske planove za praćenje divljih životinja, registraciju i procjenu šteta od zaštićenih divljih vrsta. Odjel također ima interventni tim za hitne slučajeve vezane uz velike zvijeri.

 

SFS se pokazao kao uspješan i povjerljiv koordinator i partner u međunarodnim projekatima i LIFE programima financiranim od strane EU-a.

 

Odgovoran: Rok Černe

Mail: [email protected]

Adresa: Večna pot 2, 1001 Ljubljana, Slovenia

Web-page: http://www.zgs.si/

Web-page English version: http://www.zgs.si/eng/