Predstavitev projekta LIFE Lynx na nordijskem kongresu za raziskovanje prostoživečih živali

Objavljeno - Sep 30, 2022


Ena od težav, s katerimi smo se soočali pri pripravi predloga projekta in programa okrepitve, je bilo pomanjkanje objavljenih znanstvenih podatkov o prejšnjih programih ponovne naselitve in okrepitve risov. Da bi svoje znanje razširili med strokovnjake in znanstvenike ter s svojimi izkušnjami pomagali prihodnjim projektom, smo se posvetili objavljanju znanstvenih člankov in predstavitvi našega projekta na kongresih in drugih srečanjih s strokovnjaki. Sredi septembra je naš partner z Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu na Hrvaškem sodeloval na nordijskem kongresu o raziskovanju prostoživečih živali, ki je potekal v Uppsali na Švedskem. Magda Sindičić je predstavila program spremljanja zdravstvenega stanja risov, Ira Topličanec pa je imela predavanje z naslovom “Pregled integracije preseljenih evrazijskih risov v dinarsko populacijo”. Kongresi so tudi zelo dobra priložnost za neposredno izmenjavo izkušenj, našemu programu monitoringa risa pa bo zelo koristilo znanje, ki so ga delili kolegi, ki se ukvarjajo z risi drugje v Evropi.