Predstavljanje projekta na Nordijskom kongresu istraživanja divljih životinja

Objavljeno - Sep 30, 2022


Jedan od problema s kojim smo se susreli prilikom priprema prijedloga našeg projekta i prilikom planiranja programa naseljavanja, je bio nedostatak objavljenih znanstvenih podataka o prethodno provedenim projektima naseljavanja/reintrodukcije risa. Stoga smo mi posvećeni objavi naših rezultata putem znanstvenih radova te širenju iskustva sudjelovanjem na kongresima i raznim sastancima.

Predstavnice našeg partnera Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su sudjelovale na Nordijskom Kongresu istraživanja divljih životinja, koji je održan u Upsali, u Švedskoj u razdoblju 13. – 22. rujna 2022. Magda Sindičić je na kongresu predstavila naš zdravstveni monitoring, dok je Ira Topličanec održala prezentaciju o uspješnosti integracije risova naseljenih u Dinaride.

Ovakvi skupovi su i odlična prilika za razmjenu iskustva u živo, te će naš program monitoringa biti unaprijeđen na temelju znanja koja su s nama podijelili kolege koji rade u drugim populacijama risa.