Novice

Objavljeno - Jun 20, 2018


V okviru projekta LIFE Lynx smo iz Karpatov preselili 18 risov v Slovenijo in Hrvaško, pri čemer smo jih 12
V okviru projekta LIFE Lynx smo se veliko naučili o genetiki in demografiji risa. Pridobljeni podatki so bili uporabljeni za
Glavni cilj projekta LIFE Lynx je bila ohranitev oziroma genetska okrepitev populacije risov v Dinaridih in vzpostavitev nove povezovalne populacije
Ob koncu sedem let trajajočega projekta LIFE Lynx smo izdali poljudno poročilo, ki zajema povzetek bistva projekta – zakaj in
Zadnje srečanje LCG v projektu je bilo 28. marca 2024 v Gospiću, kjer nas je sprejel javni zavod Naravni park
Med leti 2019 in 2023 smo intenzivno spremljali kako se doseljeni risi vključujejo v svoje novo okolje v Dinaridih in