A.6

Objavljeno - Jun 20, 2018


Partnerji projekta LIFE Lynx z Biotehniške fakultete (UL) so pripravili poročilo z naslovom "Habitat suitability and connectivity models for lynx
Na izobraževalnem seminarju, ki je bil aprila organiziran za prostorske načrtovalce v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR, so sodelavci s
Ocena prostorske povezanosti Dinarsko-JV alpske populacije risa in izolacije od ostalih populacij za namen dolgoročnega prostorskega načrtovanja Znotraj življenjskega prostora