Na mladih svet stoji! V prejšnji sezoni smo jih na Hrvaškem našteli 26!

Objavljeno - Avg 23, 2023


Risi se razmnožujejo enkrat na leto, mladiči pa se kotijo od konca maja do julija. S foto pastmi jih tako fotografiramo od poznega poletja oz. zgodnje jeseni. Ker se bliža to obdobje leta, smo naredili pregled razmnoževanja risov na Hrvaškem v pretekli sezoni.

Sezona 2022-23 se je začela fantastično. Že 18. julija 2022 smo dobili prvo fotografijo risjih mladičev. Risino Evo z dvema majhnima mladičema smo fotografirali na markirnem mestu v bližini Crnega Luga. Do februarja/marca 2023, ko mladiči zapustijo matere in postanejo samostojni, smo identificirali 18 samic z mladiči. In našteli kar 26 mladičev!

Na dodatnih sedmih lokacijah smo fotografirali risinje z mladiči, vendar jih zaradi slabe kakovosti fotografij nismo mogli identificirati in potrditi, ali gre za nove mladiče ali enega od prej identificiranih 18.

Risinja Suzi s svojimi potomci. Foto: LIFE Lynx

Risinjo Evo z dvema majhnima mladičema smo fotografirali na markirnem mestu v bližini Crnega Luga. Foto: LIFE Lynx