Na mladina svijet ostaje! A mi smo ih u prošloj sezoni u Hrvatskoj zabilježili čak 26!

Objavljeno - Aug 23, 2023


Risovi se razmnožavaju jednom godišnje, a mladunci na svijet najčešće dolaze krajem svibnja i tijekom lipnja. Na fotozamkama mladunce počinjemo bilježiti krajem ljeta i početkom jeseni, a budući se to vrijeme približava napravili smo pregled zabilježene reprodukcije u Hrvatskoj u prethodnoj sezoni.

Sezona 2022-23 je odlično počela i već 18.7.2022. smo dobili prvu fotografiju mladunaca! Ženka Eva je obišla markiralište u blizini Crnog Luga s dva malena mačića! Do veljače/ožujka 2023., kada mladunci napuštaju majku i osamostaljuju se, smo pomoću fotozamki zabilježili 18 ženki s mladuncima! I prebrojali smo ukupno 26 mačića!

Na dodatnih 7 lokacija smo zabilježili majku i mladunce, no zbog loše kvalitete fotografija ih nismo mogli identificirati, pa ne možemo potvrditi da li se radi o novim leglima ili nekom od ovih 18 poznatih.

Risovica Suzi. Foto: LIFE Lynx

Ženka Eva je obišla markiralište u blizini Crnog Luga s dva malena mačića. Foto: LIFE Lynx