Na današnji dan – tri leta od izpusta risa Goruja

Objavljeno - Maj 14, 2022


Pred tremi leti, 14. maja smo v Slovenijo v naravo izpustili risa Goruja, ki postal prvi ris vključen v dinarsko – JV alpsko populacijo risa po letu 1973. Vse od izpusta leta 2019 Goruja tudi spremljamo s pomočjo telemetrične ovratnice, katero smo mu vmes že enkrat zamenjali. Goru je postal tako tudi ris, ki ga pri nas najdlje kontinuirano spremljamo s pomočjo telemetrije. S pomočjo takega spremljanja smo tako pridobili ogromno zanimivih podatkov o njegovi vlogi v risji populaciji, hkrati pa nam ponuja vpogled v skrivno risje življenje ter nam omogoča raziskovati različne vidike ekologije risov kot so plenjenje, prehranjevanje, aktivnost in njihovo socialno življenje.

Kmalu po izpustu v Loškem potoku si je Goru vzpostavil svoj teritorij na območju Male gore, kjer se zadržuje tudi teritorialna samica Teja. Goru se od tedaj stalno zadržuje na tem območju, vsako leto pa med paritveno sezono odide na tako imenovano »paritveno ekskurzijo«. V letu 2020 je tako odšel iskat samice na Hrvaško, v gozdove Ogulina in Gorskega Kotarja, v lanskem in letošnjem letu pa se je zadrževal na območju jugozahodnih Dinaridov Slovenije. Do sedaj smo potrdili tri uspešne reproduktivne dogodke z rezidenčno risinjo Tejo, s katero sta z Gorujem v treh letih imela najmanj sedem mladičev. Možno pa je, da je Goru svoje gene razširil tudi med paritvenimi ekskurzijami na drugih območjih.

Gorujev teritorij in paritvena ekskurzija v letu 202.

S pomočjo podatkov Gorujevega premikanja smo lahko zaznali tudi potencialna mesta za postavitev foto pasti, ki jih uporabljamo za namen monitoringa risov. Podatke iz kamer lahko med drugim uporabljamo tudi  za izračun gostot populacije risov pri nas. Na postavljenih foto pasteh, smo Goruja redno zaznavali, poleg njega pa smo v objektiv posneli tudi risinjo Tejo in njene mladiče.

Ris Goru. Foto: Jay Knight, Michael Willet in Lan Hočevar

Gorujevi in Tejini mladiči. Foto: LIFE Lynx

Z vsemi potrjenimi potomci lahko rečemo, da je ris Goru do sedaj odigral pomembno vlogo pri procesu krepitve genetske pestrosti risje Dinarske populacije. Upamo in želimo pa si, da bo še naprej uspešno nadaljeval svojo poslanstvo in, da se bomo od njega še kaj naučili!