LYFE Lynx usposabljanje prostovoljcev

Objavljeno - Jun 9, 2018


26. februarja je ekipa LIFE Lynx iz Hrvaške organizirala tečaj usposabljanja za sodelovanje prostovoljcev na projektu. Dogodek je potekal na zagrebški Fakulteti veterinarske medicine.

Usposabljanje je temeljilo na predstavitvi smernic za neinvazivno genetsko vzorčenje risov in uvodu k pravilni uporabi foto kamer (t.i. fotopasti), ki sta pomembna orodja za pridobivanje informacij o trenutnem populacijskem statusu, številčnosti in spolne teritorialne porazdelitve risa na projektnem območju.

Poleg praktično pridobljenih terenskih izkušenj, je med udeleženci in predavatelji prevladovalo pozitivno vzdušje ter izkazana dobra komunikacija z vsemi profili prostovoljcev.

Želimo si, da se bo tovrstno sodelovanje med interesnimi skupinami in projektno ekipo nadaljevalo ter da bo v bodoče izoblikovana močna mreža ljudi, ki bodo nudili veliko podporo izvajanju projekta LIFE Lynx in upravljanju populacije risa.

Prostovoljci