Kje spijo risi?

Objavljeno - Sep 15, 2021


Raziskovalna skupina Univerze v Ljubljani z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je prišla do zanimivih zaključkov o o izbiri dnevnih počivališč pri evrazijskem risu (Lynx lynx).

Evrazijski ris je največji predstavnik evropskih mačk, ki je najbolj aktiven v jutranjem in večernem mraku. Za mačke je znano, da veliko časa porabijo za počitek in spanec, najpogosteje pa za to izbirajo čas okoli opoldanskih ur. V času spanca so živali zaradi ne zavedanja svoje okolice v najbolj ranljivem stanju.

Raziskovalce je zanimalo predvsem, katere so glavne okoljske značilnosti izbranih mest za počitek podnevi.

Raziskava je bila izvedena v slovenskih Dinaridih, kjer prevladujejo kraški pojavi. Za iskanje počivališč sta bili uporabljeni dve metodi; telemetrija risa in sledenje risov v snegu. Rezultati so pokazali, da za dnevna počivališča risi izbirajo skalnate grebene in vrhove, pa tudi lokacije na strmih pobočjih in z manjšo lokalno vidljivostjo. Takšne lokacije risu omogočajo skrivališče pred potencialno nevarnostjo, hkrati pa ponujajo dober pregled nad okolico. Risi so se pri izbiri dnevnih počivališč izogibali gozdnim kočam in izbirali skalnat teren ter južne ekspozicije Na razgibanem kraškem terenu imajo risi na voljo veliko število ustreznih počivališč, kar kaže na to, da je vpliv človeške infrastrukture na izbiro počivališč manjši v primerjavi s podobnimi prejšnjimi raziskavami z drugih območij v Evropi. Za več podrobnosti o raziskavi obiščite naslednjo povezavo.

 

Dnevno počivališče risa. Foto: Lan Hočevar, LIFE Lynx