Gdje risovi odmaraju?

Objavljeno - Sep 15, 2021


Istraživačka skupina sa Sveučilišta u Ljubljani objavila je nova zanimljiva saznanja o ponašanju risova, točnije o odabiru dnevnog ležaja Euroazijskog risa (Lynx lynx) u Dinaridima.

Glavno pitanje istraživača bilo je: koje su glavne karakteristike mjesta koja ris odabire za dnevni odmor?

Euroazijski ris je najveći predstavnik divljih mačaka u Europi. Poznato je da mačke općenito vole odmarati te puno spavaju, najčešće danju oko podneva, dok im je vrhunac aktivnosti ujutro i navečer/u sumrak. Životnji san predstavlja najugroženije stanje zbog nesvjesnosti okoline pa su logičan odabir za odmor mirne i sigurne lokacije.

Studija je provedena u slovenskom dijelu Dinarskog gorje, gdje prevladava krški reljef. Kako bi pronašli odmorišta, upotrijebljene su dvije različite tehnike: GPS telemetrija i praćenje tragova u snijegu. Rezultati su pokazali da risovi kao mjesto odmora preferiraju planinske grebene i vrhunce te mjesta uz strme padine i niskom lokalnom vidljivošću. Takve lokacije skrivaju potencijalnu opasnost od predatora, a istovremeno nude dobar pregled okoline. Također se pokazala tendencija izbjegavanja šumskih koliba te odabira stjenovitog terena izloženog prema jugu. Rezultati studije su pokazali visoku dostupnost odgovarajućih risjih odmorišta na krškom terenu te dokazali niži utjecaj ljudske infrastrukture u Dinaridima u usporedbi sa sličnim istraživanjima u drugim dijelovima Europe. Više informacija o istraživanju možete pročitati na poveznici: Felid bedrooms with a panoramic view.

 

Primjer dnevnog odmorišta Euroazijskog risa. Autor: Lan Hočevar, LIFE Lynx