D.6 Vpliv na ekosistemske storitve

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ocena vplivov projekta na ekosistemske storitve

Merjenje, vrednotenje in jasno prikazovanje neposrednih povezav med projektnimi dejavnostmi in ključnimi ekosistemskimi storitvami je pomembno za ocenjevanje širšega vpliva projekta in za učenje z izkušnjami. Pri razvoju ustreznih kazalnikov bomo upoštevali smernice Kartiranje in ocenjevanje ekosistemov in ekosistemskih storitev (MAES, Mapping and Assessing Ecosystems and their Services). Glede na te smernice in ob upoštevanju narave našega projekta pričakujemo, da bo večina izbranih kazalnikov povezana z gozdnimi ekosistemskimi storitvami in deloma s storitvami travnatih ekosistemov.

 

Sorodne novice

Ocenjevanje širšega vpliva projekta

LIFE Lynx projektna skupina je določila glavne kazalnike, ki so pomembni pri ocenjevanju vpliva projektnih akcij na lokalno ekonomijo in ...