Blisk(ovito) od Snežnika do Javornikov

Objavljeno - Avg 30, 2022


Blisk, iz Romunije preseljeni ris, je bil 17. maja letos izpuščen v gozdove Snežnika na Notranjskem. Po izpustitvi je najprej raziskoval okolico mesta izpusta in se odpravil proti jugu. Nato pa se je obrnil nazaj na območje mesta izpusta in se premaknil proti severu v gozdove Javornikov, kjer se zadržuje od takrat. V pretekli sezoni monitoringa z avtomatskimi kamerami (2021-2022) je bila na tem območju zabeležena samica risa, kar bi lahko pomenilo, da je Blisk že srečal svojo potencialno partnerico in bo na tem območju vzpostavil teritorij.

S pomočjo podatkov GPS smo lahko zaznali tudi nekaj njegovih plenov. Njegov najljubši plen je bila po pričakovanjih srnjad. Na enem od mest plenjena,  smo z avtomatskimi kamerami tudi posneli kako se hrani. Blisk je videti močan in zdrav in zdi se, da se je zelo dobro prilagodil novemu okolju.

Gibanje risa Bliska po izpustu. Zemljevid: Lan Hočevar

Trenutni Bliskov teritorij. Zemljevid: Teresa Oliveira

Blisk na svojem plenu. Foto: LIFE Lynx